پرش به محتوا

یوتوب

نکات بنیادین روتین نوشتن

نکات بنیادین در مورد طراحی روتین نوشتن، چطور به نظمِ نوشتن برسیم؟

  تکراری‌ترین آموزه‌ی داستان‌نویسان قدیم و جدید شاید همین باشد: هر روز بنویس. اکثر نویسندگانی هم که می‌شناسید این عادت را داشته‌اند، از چخوف و داستایوفسکی تا بوکوفکسی و استفان… ادامه »نکات بنیادین در مورد طراحی روتین نوشتن، چطور به نظمِ نوشتن برسیم؟