پرش به محتوا

مارک تواین، داستان جمعه، ترجمه، ژنرال واشینگتن

داستان جمعه ـ خدمتکار سیاه پوست ژنرال واشنگتن (طرحی از یک زندگینامه)

Friday fiction – General Washington’s Negro Body-Servant by Mark Twain   داستان جمعه خدمتکار سیاه پوست ژنرال واشنگتن (طرحی از یک زندگینامه) نویسنده: مارک تواین مترجم: مرضیه ابراهیمی این یک… ادامه »داستان جمعه ـ خدمتکار سیاه پوست ژنرال واشنگتن (طرحی از یک زندگینامه)