امین حسینیون

کارکردن وقت افسردگی : اگر خودت را نمیکشی زندگی کن

  اگر این مطلب برایتان جالب بود، پیشنهاد می‌کنم مرا در اینستاگرام فالو کنید: (https://www.instagram.com/ahosseinioun/) یا در توییتر (https://twitter.com/Ahosseinioun) که بیشتر در ارتباط باشیم. کارکردن با افسردگی: اگر خودت را… ادامه »کارکردن وقت افسردگی : اگر خودت را نمیکشی زندگی کن

کار کردن با افسردگی : اوضاع قابل بدتر شدن است.

  اگر این مطلب برایتان جالب بود، پیشنهاد می‌کنم مرا در اینستاگرام فالو کنید: (https://www.instagram.com/ahosseinioun/) یا در توییتر (https://twitter.com/Ahosseinioun) که بیشتر در ارتباط باشیم. کار کردن با افسردگی: اوضاع قابل… ادامه »کار کردن با افسردگی : اوضاع قابل بدتر شدن است.

تحلیل ساختار فیلم دربند پرویز شهبازی

  اگر این مطلب برایتان جالب بود، پیشنهاد می‌کنم مرا در اینستاگرام فالو کنید: (https://www.instagram.com/ahosseinioun/) یا در توییتر (https://twitter.com/Ahosseinioun) که بیشتر در ارتباط باشیم. تحلیل ساختار فیلم دربند / امین… ادامه »تحلیل ساختار فیلم دربند پرویز شهبازی