حتی تصورش هم سخت است، ماندن میان برف و یخ و مه، جوری که هیچ حرکتی از دستت بر نیاید. حتی جلوی پایت را نبینی و صدای هلکوپتری را…