ده کتاب تاثیرگذار زندگی من   به دعوتِ  دوست خوبم گندم واردِ این بازی شدم. معمولا کسی مرا به این بازی­ها دعوت نمی­کند اگر هم بکند من شرکت نمی کنم،…