راه آهن زیرزمینی را نشر ثالث منتشر کرده است، 364 صفحه است و قیمتش 38500 تومان است. کتاب را  می‌توانید از کتابفروشی آنلاین چهل کلاغ تهیه کنید، کافی‌ است اینجا…