نکته تکمیلی: من اول متن را مستقیم از سایت روزنامه برداشتم و اصلا دقت نکردم که دوستان روزنامه از بابت حجم و فلان مطلب پنج تا قانون آخر را حذف…