بعضی از کسانی که حالا فوت ناصر ملک‌مطیعی  را تسلیت می‌گویند، عمرشان به تحقیرِ سینمای قبل از انقلاب گذشته(جز چند فیلم)؛ نمی‌دانم این را به فال نیک بگیرم یا نشانِ…