این یادداشت قبلا در روزنامه اعتماد منتشر شده است،هاروکی موراکامی در ایران هم مثل بقیه جاهای دنیا بسیار محبوب است. هم میان منتقدان، هم میان مخاطبان جدی ادبیات و هم…