سخنرانی هارولد پینتر در جشنواره دانشجویی بریستول1962 این سخنرانی را هم قبلا منتشر کرده بودم، یکبار هم در روزنامه اعتماد چاپ شده بود که سایتش البته فیلتر است و خلاصه…