یک تبریک طوری رسمی تر قبلا برای شبگار نوشته ام، اگر طاقت ندارید با تصورتان از نوروز بازی شود متن شبگار را بخوانید. اگر طاقت دارید همینجا بمانید. عکس هم…