image-924نقد تند درباره­ ی نوآر رمانی از رابرت کوور   این یادداشت در سال 90 در روزنامه اعتماد و در ستون نقد تند منتشر شده بود. هنوز در مگ ایران هم لینکش وجود ...