این یادداشت هم قبلا در روزنامه اعتماد منتشر شده است و به بهانه انتشار کتاب قلابی! به قهرمانان رومن گاری می پردازد. به نظر می رسد، رومن گاری…