Tag archives for قاراچوبان

نقد تند ـ درباره قاراچوبان – خشونت زیبایی شناسی

image-581 قاراچوبان این یادداشت هم قبلا در اعتماد چاپ شده است. نقد تند درباره­ قاراچوبان «خشونت زیبایی­ شناسی» امین حسینیون    ahosseinioun@gmail.com در رمان «قاراچوبان» عشق گل­های پژمرده را دوباره زنده می­کند. اسب­ها حال آدم­ها را می­فهمند. ...