فیبولا فیلم کوتاهی است که داوود رضایی نوشته و کارگردانی کرده. فیبولا داستان جوانی است که از سر بیکاری مجبور می‌شود از دایره‌ی قانون خارج شود، اما نه در نقشِ…