از صبح که عزت انتظامی فوت کرد و ضیاء‌الدین دری، این فکر رهایم نکرده که واقعا جانشینی برای این آدم‌ها نداریم، برای دوبلورهایی که می‌روند هم جانشین نداریم. یعنی نه…