image-856صادق زیباکلام ، جام جهانی، و جوگیریِ مادام العمر   دکتر صادق زیباکلام در یادداشتی توضیح داده اندد که از بردن تیم ملی در جام جهانی خوشحال نمی شوند و دلایلشان را ...