چون سیامک گلشیری نویسنده داستان های پرماجرا و بعضا ترسناک است و عناصر گوتیک و کارآگاهی را هم در داستان هایش استفاده میکند، من شخصا پیگیر آثارش هستم و چند…