شهر شرنگ روزهای آخر اسفند 97 از چاپخانه بیرون آمد و من انقدر درگیر کارهای راه‌اندازی چهل کلاغ بودم که  وقت و انرژی نداشتم درباره‌اش بنویسم. حالا بیش از…