Tag archives for تهران

یک مونولوگ کوتاه: من و اژدها

image-1023  به نظرم مونولوگ فرم واسطه بین داستان و نمایشنامه‌س. گرچه من و اژدها به داستان خیلی شبیه‌تره، تو ذهن من همیشه در حال اجراس. با تصاویر اژدها که روی پرده پشت ...

نامه سرگشاده جوب به شهروند

image-705 این هفته در ستون ما بد، شما خوب در شبگار، جوب تهران به شهروند تهرانی نامه نوشته است و گلایه کرده که چرا شهروندان شهروندی نمی کنند؟ همین متن را در ...

نامه سرگشاده موش به شهردار در شبگار

image-696 موش نروژی در سومین مطلب از سری مطالب ما بد شما خوب، یکی از موش های اصیل تهرانی نامه ای به شهردار تهران نوشته است و درددل هایش را به ...

نامه ای سرگشاده از چنارهای ولیعصر به شهردار

image-690 چنارهای ولیعصر این نامه قسمت دوم از ستون ثابت «ما بد، شما خوب» است که در شبگار به شکل نامه می نویسم. نامه اول از گورخرهای نیریز بود به استاندار ...