باغ رویان را نشر ثالث در 437 صفحه منتشر کرده است با قیمت 32000 تومن و برای خریدنش می‌توانید اینجا را کلیک کنید و به سایتثالث بروید. (در لحظه نوشتن…