در باب توهم امنیت   ما زندگی امن و آرامی داریم؟ شاید. شهر با پلیس­هایش، با قوانینش، و با تمام آداب و رسوم و فرهنگ شهروندی و هزاران کدِ رفتاریِ…