Tag archives for افسردگی

کار کردن وقت افسردگی ـ چهار: روی کرده ها تمرکز کن

image-846 افسردگی کار کردن وقت افسردگی ـ چهار: روی کرده ها تمرکز کن البته واقعا دیگر به اندازه قبل افسرده نیستم، بیشتر غمگینم تا افسرده، ولی به هر حال شامل افسردگی ملایم ...

کار کردن وقت افسردگی: کمک خواستن جرم نیست

image-791 کار کردن وقت افسردگی: کمک خواستن جرم نیست.  قبلا دو مطلب دیگر در این راستا نوشته ام: کارکردن وقت افسردگی: اگر خودت را نمی کشی زندگی کن. کارکردن وقت افسردگی: اوضاع قابل بدتر ...

کارکردن وقت افسردگی : اگر خودت را نمیکشی زندگی کن

image-775 افسردگی کارکردن با افسردگی: اگر خودت را نمی­کشی زندگی کن. با بهزاد طالبی در مورد مطلب قبلی «کار کردن با افسردگی: اوضاع قابل بدتر شدن است» بحثی داشتیم. اصرار داشت ما ...

کار کردن با افسردگی : اوضاع قابل بدتر شدن است.

image-771 افسردگی کار کردن با افسردگی: اوضاع قابل بدتر شدن است. استثنا ندارد. هر بیدار شدنی همراهش پشیمانی است. هر شبِ بیهوشی، به امید فردایی است که کلا یک جور دیگر باشد. ...