این یادداشت را هم وقتی نوشتم که خلاصه ای از دکتر جکیل و مستر هاید منتشر شده بود. هم معرفی داستان است، هم نگاهی به عیب و حسنش، و هم…