خب، بالاخره نفس عمیق هم چاپ شد که بیشتر از یک سال و نیم منتظر چاپش بودم. بعد از کلی رفت و برگشت و اصلاحیه از جانب ارشاد و ...،…