Tag archives for ابراهیم گلستان

نقد تند ـ استعمار تهرانی ـ درباره خروس ابراهیم گلستان

image-11این یادداشت قبلا در روزنامه بهار منتشر شده است.   در مورد خروس در ویکیپیدیا   در مورد خود ابراهیم گلستان در ویکیپدیا     «استعمار تهرانی» امین حسینیون شاید حرف زدن از خروس در این زمان و ...