این یادداشت قبلا در کتاب ماه کودک و نوجوان منتشر شده است، ولی خاطرم نیست کدام شماره، ایام قدیم بود که مسعود ملکیاری در کتاب ماه فعالیت می‌کرد و آرامش…