زباله ای به نام سیستم جامع دانشگاهی گلستان اگر دانشجوی پیام نور، دانشگاه تهران، تربیت مدرس و اکثر دانشگاه­های دیگر کشور هستید لابد صابون این سیستم جامع دانشگاهی گلستان به…