Archives for شاهنامه

شاهنامه روزگار ما: کابوس افراسیاب و سرنوشت سیاوش

image-979این یادداشت قبلا در شماره 2 از مجله شهر کتاب منتشر شده است. کابوس افراسیاب و سرنوشت سیاوش کیخسرو افراسیاب را به انتقام پدرش می کشد_ برگی از شاهنامه سده 14 شاهنامه ...

شاهنامه روزگار ما ـ آغاز برادرکشی در شاهنامه

image-962 آغاز برادر کشی در شاهنامه/ امین حسینیون این یادداشت در شماره یک مجله شهر کتاب با عنوان برادرکشان در شاهنامه منتشر شده است. کشته شدن ایرج به دست برادران ـ شاهنامه ...

شاهنامه روزگار ما ـ کنایه در رستم و سهراب

image-493 البته این مقاله قبلا در روزنامه بهار، در ستون نقد تند منتشر شده است. اما چون به شاهنامه مربوط است، اینجا در ذیل عنوان شاهنامه روزگار ما منتشرش میکنم. کنایه ...

شاهنامه روزگار ما ـ بوییدن ملکه

image-435این ستون سه شنبه چهارم تیر 92 در روزنامه بهار منتشر شده است با این پیوند: http://www.baharnewspaper.com/News/92/04/04/13649.html و به وجه کمدی داستان سیاوش می پردازد، وجهی که در عین غم شدید مستتر ...

شاهنامه روزگار ما ـ شاه دیوانه

image-429این یادداشت که به رابطه کیکاووس و رستم و واکنش رستم به برخورد کاووس در داستان رستم و سهراب می پردازد قبلا در روزنامه بهار منتشر شده است. به پیوند ...

شاهنامه روزگار ما ـ پیروزی جاودان

image-391 این یادداشت امروز در روزنامه بهار چاپ شده است، و یک نکته مهم در امر نوشتن به نظر من را در خودش دارد؛ برای به وجود آمدن حس عمیقی از ...

شاهنامه روزگار ما ـ رستم پیوندی

image-283شاهنامه روزگار ما رستم پیوندی این ستون در روزنامه بهار منتشر میشود، در شماره قبلی به کلیت ایده نگاه تازه به شاهنامه پرداختیم و جای خالی شاهنامه در فضای عمومی و روزمره، ...

شاهنامه روزگار ما ـ به صحنه آوردن فردوسی

image-207از یادداشت های شاهنامه در روزنامه بهار لینک به روزنامه بهار: شاهنامه روزگار ما ـ به صحنه آوردن فردوسی شاهنامه روزگار ما «به صحنه آوردن فردوسی» امین حسینیون استادانی از شمار بیرون درباره شاهنامه نوشته‌اند. از ...